Ny ekonomisk plan

En ekonomisk plan upprättas när en bostadsrättsförening är ny och/eller ska upplåta nya lägenheter med bostadsrätt.
Syftet med planen är att beskriva föreningens ekonomiska verksamhet på kort o lång sikt.
 

INNEHÅLL I EN EKONOMISK PLAN

Planen är ett dokument som den nya bostadsrättsföreningen äger och som ska delges alla nya medlemmar. Upprättande sker normalt en tid strax före upplåtelseavtalen tecknas.

Planen ska bl.a. innehålla följande delar:

  • Teknisk beskrivning av fastigheter och byggnader
  • Ingående lägenheter och andelstal
  • Finansiering av fastighetsförvärvet
  • Intäkter och kostnader
  • Känslighetsanalys

KOSTNADSKALKYL

En kostnadskalkyl är en preliminär ekonomisk plan som upprättas inför tecknande av förhandsavtal, dvs oftast väldigt tidigt i en nybyggnadsprocess.

Syftet med kostnadskalkylen kan sägas vara ge en bedömning av bostadsrättsföreningen ekonomiska förutsättningar, även om alla faktorer inte är helt kända än.


Kontakta mig om du har behov av upprättande av Ekonomisk plan eller Kostnadskalkyl för ditt projekt.