Intygsgivning

En intygsgivning av en ekonomisk plan och en kostnadskalkyl innebär att en oberoende och sakkunnig person granskar innehållet. Förutom lagkravet att en granskning ska ske är det också en trygghet för köpare av en ny bostadsrätt.
 

INTYGSGIVNING - EN KVALITETSSÄKRING

Innan upplåtelser av lägenheter i en bostadsrättsförening får ske ska registrering av den ekonomiska planen ske hos Bolagsverket. En av förutsättningarna för en registrering är att den är försedd med intyg om dess riktighet från två oberoende intygsgivare.

Motsvarande intyg ska också finnas till en kostnadskalkyl innan s.k. förhandsavtal får tecknas men här sker ingen registrering hos Bolagsverket.

För att få utfärda intyg för ekonomisk plan och kostnadskalkyl krävs att intygsgivaren har formell behörighet för detta. Denna behörighet utses av Boverket. 

Checklista för smidig hantering

Efter att uppdraget tecknats får du en checklista av mig innehållande de uppgifter jag behöver för granskningen. Bara för dig att bocka av och leverera så kommer granskningen att kunna genomföras på ett effektivt sätt för bägge parter. 


Kontakta mig om du har behov av intygsgivning av en Ekonomisk plan eller Kostnadskalkyl för ditt projekt.